۵۰ درصد از نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان به مناطق محروم اعزام می شوند.


۵۰ درصد از نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان به مناطق محروم اعزام می شوند.

آقای مظاهر گنجی در جلسه تقسیم و توزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان ضمن اعلام این خبر گفت : به منظور تامین بخشی از نیروهای مورد نیاز بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان با اولویت مناطق محروم ۱۱۰ نفر در رشته های پیراپزشکی به مناطق تعین شده اعزام خواهند شد.

تعداد بازدید:

۴۰Source link

ادامه مطلب  تسهیل درمان لکنت زبان با دستگاه لکنت شکن l 09121623463 تسهیل درمان لکنت زبان با دستگاه لکنت شکن l 09121623463آباده

Related posts