دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس


آدرس: شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کد پستی: ۱۴۳۳۶ – ۷۱۳۴۸

تلفن: ۱۹-۹۸۷۱۳۲۳۰۵۴۱۰+

پست الکترونیک: info@sums.ac.ir 

Source linkSource link

ادامه مطلب  تسهیل درمان لکنت زبان با دستگاه لکنت شکن l 09121623463 زرند تسهیل درمان لکنت زبان با دستگاه لکنت شکن l 09121623463 زنگی‌آباد

Related posts