متخصصین شنوایی سنجی کرج

این مورد را ارزیابی کنید
(208 رای‌ها)


شنوایی شناسی
شنوایی شناسی معادل فارسی واژه ( Audiology ) است كه به معنای شناخت، بررسی و تحقیق در زمینه علم شنوایی می باشد و مسائلی از قبیل ارزیابی های كمی و كیفی شنوایی، تشخیص اختلالات شنوایی و تعادل، حفاظت و پیشگیری از اختلالات مربوط به سیستم شنوایی و همچنین انجام توانبخشی شنوایی برای افراد كم شنوا و نا شنوا را در بر دارد.
قدمت شنوایی شناسی به جنگ جهانی دوم بر می گردد. زیرا مشكلات متعدد ایجاد شده در سربازان بازگشته از جنگ و ناشنوایی های تمارضی احتیاج مبرم به شنوایی شناسی را بیشتر از همیشه مشخص می كرد. به درستی مشخص نیست كه چه كسی اولین بار از عبارت شنوایی شناسی استفاده كرد اما یكی از كسانی كه در طرح و ترویج این عبارت و شناساندن این رشته تخصصی نقش به سزایی داشته، Reymond Carhart بوده است. شنوایی شناسی در دهه 40 میلادی آكادمیك گردید و با پیشرفتی كه تا كنون داشته است، امكان ادامه تحصیل در آن تا درجه دكترا وجود دارد و نه تنها تا كنون از اهمیت آن كاسته نشده است بلكه به واسطه صنعتی شدن جوامع و همچنین افزایش جمعیت سالمندان - به دلیل توفیقات بشر در غلبه بر بیماری ها- جایگاه جدیدی یافته است.
این رشته تحصیلی در ایران نسبتا˝ نو پا بوده و اولین بار در سال 1355 در مقطع كارشناسی در دانشكده علوم توانبخشی، كه در آن زمان به طور مستقیم زیر نظر وزارت علوم بوده، تاسیس شده است (البته قبل از آن چند دوره در مقطع كاردانی در دانشگاه شهید بهشتی تدریس شده است). مقطع كارشناسی ارشد این رشته نیز در سال 1371 راه اندازی گردیده و هر سال تعداد محدودی دانشجو در این مقطع پذیرفته می شوند.
به غیراز دانشگاه علوم پزشكی ایران، دانشگاههای علوم پزشكی تهران و شهید بهشتی نیز در رشته شنوایی شناسی دانشجو می پذیرند.
حیطه های تخصصی:
به طور كلی شنوایی شناسی سه شاخه عمده دارد:
شنوایی شناسی تشخیصی
این شاخه خود به دو بخش بزرگسالان و كودكان طبقه بندی می شود و شامل ارزیابی های كمی و كیفی و تعیین محل ضایعات شنوایی وتعادل به وسیله آزمونهای رفتاری، فیزیولوژیك و الكتروفیزیولوژیك می باشد.
شنوایی شناسی توانبخشی
توانبخشی در شنوایی شناسی به دو بخش اصلی توانبخشی شنوایی و توانبخشی تعادل تقسیم می شود. توانبخشی شنوایی عمدتا˝ شامل ارزیابی، تجویز و تنظیم وسایل كمك شنوایی، ارزیابی های ویژه افراد كاندیدای كاشت حلزونی، تربیت شنوایی، آموزش مهارتهای ارتباطی و كمك به سازگاری روانی - اجتماعی افراد كم شنوا و خانواده های آنهاست. علاوه بر این اقدامات توانبخشی برای افراد مبتلا به وزوز گوش و همچنین تدابیر توانبخشی مبتلایان به اختلالات شنوایی مركزی نیز در این شاخه قرار می گیرند.
توانبخشی تعادل برای كمك به بیمارانی است كه از سرگیجه و عدم تعادل رنج می برند و شامل حركات فیزیكی و مانور های ویژه ای است كه از خاصیت تغییر پذیری سیستم اعصاب مركزی استفاده می كنند و سبب می شوند كه اعصاب مركزی، ضایعه سیستم تعادلی را جبران كنند.
البته شایان ذكر است كه اهداف، روشها و ابزارهای به كار رفته در هر یك از حیطه های توانبخشی برای كودكان، سالمندان و یا جمعیتهای خاص مثل افراد چند معولیتی تفاوتهایی با هم دارند.
شنوایی شناسی حفاظت و پیشگیری
این شاخه از شنوایی شناسی بیشتر بر جلوگیری از آسیبهای شنوایی و پیشگیری از معلولیت متمركز است. یكی از مهمترین اقدامات جهت نیل به این هدف انجام غربالگری( Screening ) شنوایی است كه در سطوح مختلف اجرا می شود:
غربالگری در جمعیت كودكان در زایشگاهها، مهد كودكها و مدارس در مراكز صنعتی و كارخانجات در مراكز نظامی و انتظامی
از دیگر اقدامات در زیر مجموعه این بخش می توان به مشاوره و اجرای پروژه های اندازه گیری صدا به منظور بررسی میزان آلودگی صوتی و تعیین نقاط مجاز و غیر مجاز و همچنین اجرای برنامه های حفاظت شنوایی و ارائه راه كار هایی در جهت كنترل و كاهش صدا اشاره كرد.
وظایف شنوایی شناسان:
در این بخش شرح وظایف شنوایی شناسان بر مبنای مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بیان می شود:
طبق مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بر مبنای آخرین بازنگری شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی در تاریخ 25/4/84 وظایف حرفه ای كارشناسان شنوایی شناسی به قرار زیر است:
انجام برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان، خرد سالان و كودكان در سنین مدرسه
پیشگیری از آسیب شنوایی، حفاظت شنوایی، برنامه ریزی و انجام غربالگری در جمعیت هایی نظیر مراكز كارگاهی، نظامی، اردوگاهها و ... و ارائه مشاوره شنوایی شناسی در این حیطه
آگاه سازی و آموزش عمومی درباره عوامل تاثیر گذار بر ایجاد اختلالات و آسیب های شنوایی و تعادل مانند: ازدواج فامیلی، انواع آلاینده ها و ...
انجام معاینات بالینی و آزمونهای رفتاری و فیزیولوژیك ( نظیر ایمیتانس ادیومتری و OAE ) برای بررسی عملكرد شنوایی در كودكان و بزرگسالان و تفسیر نتایج آنها و ارائه مشاوره شنوایی شناسی در این حیطه
ارزیابی وزوز و توانبخشی آن با استفاده از انواع روشهای غیر دارویی و غیر جراحی
انتخاب، تجویز، ارزیابی، فیتینگ، كمك به سازگاری و توزیع وسایل كمك شنوایی و ارتباطی فردی و گروهی به منظور تقویت صداها و پیشگیری به موقع از عوارض سوء آسیبهای شنوایی جهت كمك به برقراری ارتباط و ارائه مشاوره شنوایی شناسی در این حیطه
راهبری و اجرای برنامه های توانبخشی ادیولوژیك شامل گفتارخوانی، رشد مهارت های شنیداری (تربیت شنوایی) و رشد زبان و ارائه مشاوره شنوایی شناسی در این حیطه
انجام توانبخشی شنوایی برای افراد كاشت پروتز شده
ارائه مشاوره شنوایی شناسی در حیطه شنوایی شناسی آموزشی مانند: تعیین جایگاه آموزشی مبتلایان به اختلالات شنوایی
نظارت و پیگیری اجرای صحیح روش های برقراری ارتباط بین كم شنوایان، مربیان و غیره ( برای مثال: نحوه برقراری ارتباط با كودك دو زبانه، برقراری ارتباط با كم شنوا در كلاس درس عادی و ...)
تعیین، تجویز، كاربرد و تنظیم تجهیزات صوتی مناسب و روش های بهبود كیفیت صدا در محیط های آموزشی افراد مبتلا به اختلالات شنوایی
انجام پژوهش های مقدماتی در زمینه شنوایی و تعادل
همكاری در اجرای پژوهش های مربوط به اختلالات شنوایی وتعادل
اداره مراكز و دفاتر شنوایی شناسی
زمینه های شغلی:
شنوایی شناسی مجموعه فعالیت های متنوعی را شامل می شود. اكثرمتخصصین شنوایی شناسی در بیمارستانها، درمانگاهها و مطب های پزشكی فعالیت می كنند. اشتغال به كار شنوایی شناسان در مراكز آموزشی و مدارس ناشنوایان، مراكز مرتبط با سالمندان و همچنین مراكز معلولین رشدی نیز رو به افزایش است. در نهایت بسیاری نیز با تاسیس دفاتر خصوصی ارزیابی شنوایی به ارائه خدمات تخصصی می پردازند. این عده كسانی هستند كه مشابه پزشكان و وكلا به طور مستقل فعالیت می كنند و به تدریج جایگاه خود را در تعامل با سایر حرف پزشكی و توانبخشی یافته اند.
برخی از مراكزی كه شنوایی شناسان می توانند در آنها ارائه خدمات كنند عبارتند از:
دفاتر خصوصی ارزیابی شنوایی
مراكز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی
مراكز توانبخشی
مراكز كودكان استثنایی و مدارس ناشنوایان
نیروهای نظامی و انتظلامی و مراكز سرباز گیری
كارخانجات و مراكز صنعتی
مراكز ارائه خدمات به جانبازان و. . .
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
Powered by Hezareh Novin