آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر درنوروز آباد کرج 02634405830

آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر درنوروز آباد کرج 02634405830 عملکرد حنجره هنگام تنفس اصلی ترین و ابتدایی ترین عملکرد حنجره محافظت از راه هایی تحتانی است.طی تکامل حنجره در ابتدا به صورت یک اسفنکتر برای جلوگیری از ورود آب به راه هوایی ماهی ریه دار ظاهر شد.در ادامه عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه برای باز و بسته کردن نیست  بلکه یک مقاومت متغیر که قادر است جریان هوا را تنظیم کند محسوب می شود.سایر عملکردهای حنجره یک ارگان حسی نیز به شمار می رود:درباره…

Read More

آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر درشهرک شیخ سعدی کرج 02634405830

آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر درشهرک شیخ سعدی کرج 02634405830 حرکات حنجره آناتومی کاربردی تا سال های اخیر اطلاعات محدودی راجع به حرکات حنجره وجود داشت زیرا مشاهدات اساسابه وسیله لارنگوسکوپی با آینه و فلوروسکوپی با ماده حجب به دست آمده بود.در نتیجه مدل های مربوط به حرکات حنجره اصولا دو بعدی بود.ترسیمات مربوط به گلوت در بسیاری از کتاب های تکست بر پایه مشاهدات حاصل از لارنگوسکوپی با آینه است. چین های صوتی در وضعیت باز و بسته ترسیم می شوند به گونه ای که انکار ساختارهای خطی سفتی هستند…

Read More

آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر درشهر صنعتی کرج 02634405830

آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر درشهر صنعتی کرج 02634405830   عملکرد حلق و حنجره مجرای هوایی-گوارشی فوقانی در انسان  دو عملکرد تنفس و بلع را درحال رقابت با هم انجام می دهد وعلاوه بر آن  وظیفه تنفس را نیز بر عهده دارد.خوردن و نفس کشیدن به طور همزمان قابل انجام نیستند . عمل بلع مستلزم روی هم خوابیدن کامل حلق است در حالی که نفس کشیدن به حمایت فعالانه ای برای بازنگه داشتن حلق نیاز دارد.در طول عمل بلع لازم است راه هوایی حفاظت شود و مواد خورده شده باید در…

Read More

آغازطرح سنجش اختلالات حرکتی | گفتارتوان گستر درسرحدآباد کرج 02634405830

آغازطرح سنجش اختلالات حرکتی | گفتارتوان گستر درسرحدآباد کرج 02634405830 سن تقویمی یا زمانی سن تقویمی یازمانی  فاصله ی زمانی بین تولد تا زمان محاسبه است که به روز ماه یا سال  بیان می شود. سن زیستی سن زیستی  میزان بالیدگی فرد رانشان  می دهد. این سن یه طور کلی (نه دقیق)با سن تقویمی ارتباط دارد.برای تعیین سن زیستی می توان سن ریخت شناسی  سن اسکلتی سن دندانی یا سن جنسی را اندازه گیری کرد. سن ریخت شناسی سن ریخت شناسی براساس مقاسیه ی اندازه بدن (قدو وزن) با هنجار…

Read More

آغازطرح سنجش اختلالات حرکتی | گفتارتوان گستر درشهرک ذوب آهن کرج 02634405830

آغازطرح سنجش اختلالات حرکتی | گفتارتوان گستر درشهرک ذوب آهن کرج 02634405830 حرکت هرگونه تغییر قابل مشاهده در وضعیت اجزای بدن را حرکت می گویند  مثل حرکت خم کردن  باز کردن و…. حرکتی واژه ی حرکتی به جنبه هایی از حرکت اشاره می کند که به طور  مستقیم قابل مشاهده نیست مثل  فرایندهای عصبی _عضلانی فرایند های درونی حرکت یا عوامل زیر بنایی اثر گذار بر حرکت .گاهی اوقات ازاین واژه برای توصیف حوزه های مطالعاتی خاص به صورت پسوند استفاده می شود مثل کنترل حرکتی یادگیری  رشد حرکتی و…. …

Read More